Regulamin i zasady zwrotów zakupionych towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2012.1225 j.t.), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wzór oświadczenia w załączniku Regulaminu.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Sklep „Black Crow” na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

Regulamin zakupów w sklepie Black Crow

1. Sklep internetowy BLACK CROW prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.BlackCrow.com.pl

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian i nie musi przy tym informować swoich klientów o tego typu działaniach-są to podstawowe czynności przy prowadzeniu sprzedaży internetowej.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kupującego, adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia nieprawdziwych danych firma zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mail z wiadomością o tym, że jego zamówienie zostało odebrane.

4. Możliwe są następujące formy płatności: przelewem na konto, przez system płatności on-line, za pobraniem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w sklepie internetowym wysyłany jest e-mail z numerem rachunku (konta bankowego).

5. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się: -za pobraniem (gotówką na poczcie przy odbiorze towaru)-z chwilą wpływu pieniędzy na konto firmy (przelewem)W przypadku niektórych rodzajów asortymentów zastrzega się prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez możliwość płatności za pobraniem. Zamówienie zostaje zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przez poinformowanie Sklepu telefonicznie, faksem lub mailem w ciągu 24 godzin Zamówione produkty wysyłane są na następny dzień(roboczy) po zaksięgowaniu pieniędzy Towary dostarczane są do Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w profilu Klienta lub w formularzu zamówienia. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek. W razie niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie lub drogą elektroniczną.

6. Wszystkie koszty przesyłki ponosi Klient. Koszt uzależniony jest także od wartości zamówienia, wagi wszystkich produktów, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz miejsca docelowego.

7. Gwarancją objęte są wszystkie produkty w sklepie. Czas gwarancji wynosi 3 miesiące od daty dokumentu stwierdzającego zakup(rachunek). Gdy okres gwarancyjny jest inny, informacja ta podana jest w opisie produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek wywołanych nieprawidłową eksploatacją oraz obsługą, lub uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu do klienta. Tego typu produkty są przez nas naprawiane jednak już za uiszczeniem płatności za usługę. Gwarancja nie obejmuje także podzespołów narażonych na naturalne zużycie się materiałów. Gwarancja nie jest przechodnia.

8. Przy reklamacji towaru należy wysłać dokument ( fax , e-mail ) z opisem uszkodzenia lub wadliwego działania wraz ze swoimi danymi i numerem zamówienia. Po akceptacji zgłoszenia Klient informowany jest o formie przesyłki wadliwego towaru telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Towar wysyłany jest do firmy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia. Po uznaniu reklamacji Sklep przesyła towar pełnowartościowy lub inny z oferty-w razie niemożliwości(np. wyczerpania się towaru)zwraca pieniądze. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ,Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Liczy się data stempla pocztowego. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną zawartością oraz z dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony i bez jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane .Reklamacji i zwrotowi nie podlegają farby i środki higieniczne. Dokumentem gwarancyjnym jest rachunek.

9. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonania zamówienia.

10.Składając zamówienie Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane w żadnym innym celu. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo(np. przerwa urlopowa, święta ) Klienci informowani są na stronie głównej naszego sklepu. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży między sklepem, a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W razie braku satysfakcji-spory rozstrzygane będą przez Sądy  Powszechne  według właściwości ogólnej.